ماشین ابزارساز و ابزار تیزکن حرفه ای CM-A

ابزارساز حرفه ای CM-A

ویژگی های ابزار ساز و ابزار تیزکن حرفه ای  CM-A :

    • CM-A با دستگاه مقیاس خطی روی محورهای Y، X و A مجهز شده است.
    • دستگاه دوربین با دقت بالا (C.C.D) عملیات راحت، موقعیت یابی دقیق و افزایش بهره وری کنترل کیفیت را فراهم می کند.
    • ابزارساز حرفه ای CM-A برای تیزکاری دقیق زاویه ها، کمان و re-sharpening، به ویژه برای کاتر های کوچک ایده آل است.