ابزارساز حرفه ای CM-2

ابزارسازحرفه ای

جدول مشخصات ابزارساز حرفه ای CM-2

کلگی
حداکثر قطر چرخش ۳۰۴ میلی متر
حداکثر قطر کار کالت ۳۲ میلی متر
حداقل قطر کار کالت ۵ میلی متر
حداکثر زاویه مارپیچ ۶۰ درجه
حداکثر فاصله بین نوک اسپیندل و مرکز مرغک ۱۰۰میلی متر ، ۱۵۲ میلی متر
تیزکاری سر چرخ
قطر تیزکاری ۱۰۰ میلی متر
گلگی
حرکت اسلاید ۱۳۰ میلی متر
Offset slide travel ۱۰۰ میلی متر
Front of center ۵۰ میلی متر
Rear of center ۵۰ میلی متر
تنظیم زاویه کلگی
چرخش افقی سطح ±۱۰۵ درجه ( ۲۱۰ درجه )
چرخش عمودی سطح ±۴۰ درجه  
تیزکاری سر چرخ
حرکت طولی اسلاید ۱۱۰ میلی متر
حرکت عمودی اسلاید ۲۴۰ میلی متر
حرکت متقابل اسلاید ۱۷۰ میلی متر
سرعت اسپیندل
سرعت کلگی ۵۰ هرتز
۶۰ هرتز
سرعت تیزکاری کلگی  rpm 4000,6000,8000
موتور
کلگی (۱/۴HP(0.186KW
سر چرخ تیزکاری (۱/۲HP(0.373KW
دستگاه
طول*عرض*ارتفاع ۱۶۰۰x1150x1650 میلی متر
وزن ۸۶۰ کیلوگرم