ابزار تیزکن یونیورسال

ابزار تیزکن همه کاره با قابلیت تیزکاری انواع مته، انگشتی، قلاویز، خزینه زن و …

ساخت شرکت پایپینگ تایوان

ابزارتیزکن یونیورسال

ابزار تیزکن رومیزی

شامل مته تیزکن و فرز انگشتی تیزکن

ساخت شرکت لیشون تایوان

ابزار تیزکن رومیزی

اره تیزکن و تیغ تیزکن

قابلیت تیزکاری تیغه اره

ساخت شرکت جیفر تایوان

اره-تیزکن

ابزار ساز و ابزار تیزکن حرفه ای

ابزارساز حرفه ای با قابلیت ابزارسازی

ساخت شرکت تاپ ورک تایوان

ابزارسازحرفه-ایcm-2