ماشین آلات اره نواری اتوماتیک

دانلود کاتالوگ
اره نواری اتوماتیک

ماشین آلات اره نواری اتوماتیک در مدل های AH-250H, AH-300H, AH-320H, AH-400H, AH-460H

جدول مشخصات

مشخصهAH-250HAH-300HAH-320HAH-400HAH-460H
حداکثر ظرفیت(دایره)250mm300mm320mm400mm460mm
حداکثر ظرفیت(مربع)250x250mm300x300mm320x320mm400x400m460x460mm
حداکثر ظرفیت(مستطیل)280x250mm340x300mm380x320mm400x400mm460x460mm
حداکثر ظرفیت(ماتریس)(155-200mm(W
(۵۰-۱۲۰mm(H
(190-300mm(W
(۷۰-۱۴۰mm(H
(190-300mm(W
(۷۰-۱۴۰mm(H
(215-295mm(W
(۱۰۰-۱۹۰mm(H
(220-360mm(W
(۹۵-۲۳۰mm(H
ابعاد تیغ اره3505X34X1.1mm3820x34x1.1mm424x34x1.1mm4570x41x1.3mm4670x41x1.3mm
سرعت تیغ اره(20-100M/min(66-330fpm(20-100M/min(66-330fpm(20-100M/min(66-330fpm(20-100M/min(66-330fpm(20-100M/min(66-330fpm
tension تیغ ارهHydraulicHydraulicHydraulicHydraulicHydraulic
بازدهی موتور تیغ اره(3HP(2.2kw(5HP(3.75KW(5HP(3.75KW(5HP(5.5KW7(5HP(5.5KW7
بازدهی موتورهیدرولیک(1HP(0.75KW(1HP(0.75KW(1HP(0.75KW(2HP(1.5KW(2HP(1.5KW
بازدهی موتور خنک کننده(1/8HP(0.1KW(1/8HP(0.1KW(1/8HP(0.1KW(1/4HP(0.19KW(1/4HP(0.19KW
ظرفیت تانک هیدرولیک20L25L25L40L40L
ظرفیت تانک خنک کننده45L45L45L80L80L
Vise ControlStationary & Movable Hydraulic ViseStationary & Movable Hydraulic ViseStationary & Movable Hydraulic ViseStationary & Movable Hydraulic ViseStationary & Movable Hydraulic Vise
Feeding ModeHydraulic AutomaticHydraulic AutomaticHydraulic AutomaticHydraulic AutomaticHydraulic Automatic
Feeding LenghtOne Stroke 400mm
(Max. 3600mm(141inch
۰-۹times
One Stroke 400mm
(Max. 3600mm(141inch
۰-۹times
One Stroke 400mm
(Max. 3600mm(141inch
۰-۹times
One Stroke 600mm
(Max. 3600mm(212inch
۰-۹times
One Stroke 600mm
(Max. 3600mm(212inch
۰-۹times
ارتفاع میز کار650mm650mm790mm750mm750mm
NET Weight1400Kgs1500Kgs2000Kgs2300Kgs2800Kgs
Gross Weight1600Kgs1700Kgs2200Kgs2500Kgs3000Kgs
Floor Space1890x1850x1580mm1890x1905x1700mm2010x2000x1500mm2650x2400x2350mm2650x2400x2350mm
Shipping Space1943x2185x1613mm2083x2185x1728mm2235x2184x1880mm2794x2286x1829mm2800x2290x1930mm