ماشین آلات اره نواری نیمه دستی

اره نواری نیمه دستی
دانلود کاتالوگ

ماشین آلات اره نواری نیمه دستی در مدل های SH-500M, MH-500M, SH-460M, MH-460M

جدول مشخصات

مشخصهSH-500MMH-500MSH-460MMH-460M
حداکثر ظرفیت(مربع، زاویه ۰ درجه)330mm330mm250mm250mm
حداکثر ظرفیت(مربع، زاویه ۴۵ درجه)290mm290mm230mm230mm
حداکثر ظرفیت(مربع، زاویه ۶۰ درجه)220mm220mm110mm110mm
حداکثر ظرفیت(مستطیل، زاویه ۰ درجه)280x500mm280x500mm230x460mm230x460mm
حداکثر ظرفیت(مستطیل، زاویه ۴۵ درجه)280x280mm280x280mm230x230mm230x230mm
حداکثر ظرفیت(مستطیل، زاویه ۶۰ درجه)280x200mm280x200mm230x110mm230x110mm
ابعاد تیغ اره4150x27x0.9mm4150x27x0.9mm3505x27x0.9mm3505x27x0.9mm
سرغت تیغ اره(۶۰HZ)23,36,51,76M/min
۷۵,۱۱۷,۱۶۶,۲۴۷fpm
3,36,51,76M/min
۷۵,۱۱۷,۱۶۶,۲۴۷fpm
29,46,65,98M/min
۹۵,۱۵۰,۲۱۳,۳۲۱fpm
29,46,65,98M/min
۹۵,۱۵۰,۲۱۳,۳۲۱fpm
tension تیغ ارهSpring LoadedSpring LoadedManualManual
بازدهی موتور تیغ اره3HP-2.25KW3HP-2.25KW2HP-1.5KW2HP-1.5KW
بازدهی موتور هیدرولیک1/2HP-0.375KW1/4HP-0.18KW
بازدهی موتور خنک کننده1/8HP-0.09KW1/8HP-0.09KW1/8HP-0.09KW1/8HP-0.09KW
ارتفاع میز کلر820mm820mm645mm645mm
وزن990Kgs945Kgs690Kgs650Kgs
Floor Space1870x2715x2058mm1870x2715x2058mm1400x1900x1700mm1400x1900x1700mm