ماشین برش پلاسما لوله

5 Axes CNC Pipe Bevel Cutting Machine

ماشین برش پلاسمای لوله ۵ محوره در مدل های DPC V-600, DPC V-800, DPC V-1000

جدول مشخصات

مشخصهDPC V-600DPC V-800DPC V-1000
قطر لوله
(ماکزیمم ضخامت پلاسما ۲۵mm)
Ø۵۰mm-Ø۶۳۰mmØ۵۰mm-Ø۸۰۰mmØ۵۰mm-Ø۱۰۰۰mm
طول برش موثر لوله(6050mm+(X(6050mm+(X(6050mm+(X
ابعاد ماشین برش لوله2950x2500x8230mm2950x2500x8230mm2950x2500x8230mm
CNC Control(Stroke(mmRapid SpeedPosition AccuracyRepeatability Accuracy
X(محور طولی)(6300mm+(X6M/min0.15mm0.15mm
Z(محور بالابر)(420mm+(200 or 400mm1M/min0.15mm0.15mm
A(محور دورانی)No LimitD600) 30 rpm)0.5̊±۰٫۵̊
(مورب)(B(Z,Y Plane tilt degree±۶۰̊sec/180̊0.5̊±۰٫۵̊
(مورب)(C(Z,Y Plane tilt degree±۶۰̊sec/180̊0.5̊±۰٫۵̊
بالابر چند شاخه(3sets(Standard for 6M(3sets(Standard for 6M(3sets(Standard for 6M(3sets(Standard for 6M
نرم افزار برش لولهfastPIPE+fastFRAMEfastPIPE+fastFRAMEfastPIPE+fastFRAMEfastPIPE+fastFRAME
پلاسماBy Customers RequestBy Customers RequestBy Customers RequestBy Customers Request
Option1-کیت برش Oxy-Fuel
۲-پودر علامتگذاری از جنس روی
۳-بخش توسعه پهنای برش
۴-بالابر چند شاخه
۵-فیلتر و جمع آوری کننده بخار و گاز