خم کن لوله CNC مدل HC-1000

لوله خم کن HC-1000

خم کن لوله CNC مدل HC-1000

جدول مشخصات خم کن لوله CNC مدل HC-1000

HC-1000 Item
ɸ۱۰۱٫۶×۳٫۵t فولاد نرم

حداکثر قطر

Max. Tube O.D. & W.T.

(O.D. xt)

ɸ۹۰×۲٫۰t استیل
۹۰×۲٫۰t□ فولاد سخت
۴۰۰ حداکثر شعاع خم (میلی متر)
۱۹۰ حداکثر زاویه خم (میلی متر)
۴۰۰۰ حداکثر طول موثر مندریل (میلی متر)
±۰٫۱ دقت خم
۵۰ سرعت بر ثانیه
±۰٫۰۵ دقت پیشروی
۶۵۰ سرعت بر ثانیه
±۰٫۰۵ دقت چرخش
۱۲۰ سرعت بر ثانیه
۷۵ تفاوت حداکثر شعاع خم R1-R2
۷۵۰x200x220 ابعاد دستگاه (سانتی متر)
۱۱۰۰۰ وزن دستگاه (کیلوگرم)