خم کن لوله CNC مدل HC-1300

لوله خم کن HC-1300

خم کن لوله CNC مدل HC-1300

جدول مشخصات خم کن لوله CNC مدل HC-1300

HC-1300 Item
ɸ۱۲۷×۴٫۰t فولاد نرم

حداکثر قطر

Max. Tube O.D. & W.T.

(O.D. xt)

ɸ۱۱۴×۳٫۰t استیل
۱۰۰×۳٫۰t□ فولاد سخت
۴۵۰ حداکثر شعاع خم (میلی متر)
۱۹۰ حداکثر زاویه خم (میلی متر)
۴۵۰۰ حداکثر طول موثر مندریل (میلی متر)
±۰٫۱ دقت خم
۳۸ سرعت بر ثانیه
±۰٫۰۵ دقت پیشروی
۵۸۰ سرعت بر ثانیه
±۰٫۰۵ دقت چرخش
۱۰۰ سرعت بر ثانیه
۸۰ تفاوت حداکثر شعاع خم R1-R2
۱۰۰۰x220x275 ابعاد دستگاه (سانتی متر)
۱۳۰۰۰ وزن دستگاه (کیلوگرم)