خم کن لوله CNC مدل HC-160

لوله خم کن CNC مدل HC-160

جدول مشخصات لوله خم کن CNC مدل HC-160

HC-160 Item
ɸ۱۶×۱٫۵t فولاد نرم

حداکثر قطر

Max. Tube O.D. & W.T.

(O.D. xt)

ɸ۱۶×۱٫۵t استیل
۱۲×۱٫۲t□ فولاد سخت
۹۰ حداکثر شعاع خم (میلی متر)
۲۰۰ حداکثر زاویه خم (میلی متر)
۱۰۰۰ حداکثر طول موثر مندریل (میلی متر)
±۰٫۰۵ دقت خم
۱۸۰ سرعت بر ثانیه
±۰٫۰۵ دقت پیشروی
۱۲۰۰ سرعت بر ثانیه
±۰٫۰۵ دقت چرخش
۳۰۰ سرعت بر ثانیه
۳۰ تفاوت حداکثر شعاع خم R1-R2
۲۷۰x125x170 ابعاد دستگاه (سانتی متر)
۱۲۰۰ وزن دستگاه (کیلوگرم)