خم کن لوله CNC مدل HC-250

لوله خم کن HC-250

لوله خم کن CNC مدل HC-250

جدول مشخصات لوله خم کن CNC مدل HC-250

HC-250 Item
ɸ۲۵٫۴×۲٫۰t فولاد نرم

حداکثر قطر

Max. Tube O.D. & W.T.

(O.D. xt)

ɸ۲۲×۱٫۵t استیل
۲۲×۱٫۲t□ فولاد سخت
۱۲۰ حداکثر شعاع خم (میلی متر)
۲۰۰ حداکثر زاویه خم (میلی متر)
۱۵۰۰ حداکثر طول موثر مندریل (میلی متر)
±۰٫۰۵ دقت خم
۱۶۰ سرعت بر ثانیه
±۰٫۰۵ دقت پیشروی
۱۱۰۰ سرعت بر ثانیه
±۰٫۰۵ دقت چرخش
۲۶۰ سرعت بر ثانیه
۴۰ تفاوت حداکثر شعاع خم R1-R2
۳۵۰x130x170 ابعاد دستگاه (سانتی متر)
۱۴۰۰ وزن دستگاه (کیلوگرم)