خم کن لوله CNC مدل HC-380

لوله خم کن HC-380

لوله خم کن CNC مدل HC-380

جدول مشخصات لوله خم کن CNC مدل HC-380

HC-380 Item
ɸ۳۸٫۱×۲٫۰t فولاد نرم

حداکثر قطر

Max. Tube O.D. & W.T.

(O.D. xt)

ɸ۳۲×۱٫۸t استیل
۳۲×۱٫۸t□ فولاد سخت
۱۵۰ حداکثر شعاع خم (میلی متر)
۲۰۰ حداکثر زاویه خم (میلی متر)
۲۰۰۰ حداکثر طول موثر مندریل (میلی متر)
±۰٫۰۵ دقت خم
۱۵۰ سرعت بر ثانیه
±۰٫۰۵ دقت پیشروی
۱۱۰۰ سرعت بر ثانیه
±۰٫۰۵ دقت چرخش
۲۴۰ سرعت بر ثانیه
۵۰ تفاوت حداکثر شعاع خم R1-R2
۴۲۰x150x170 ابعاد دستگاه (سانتی متر)
۲۲۰۰ وزن دستگاه (کیلوگرم)