خم کن لوله CNC مدل HC-500

لوله خم کن CNC مدل HC-500

جدول مشخصات لوله خم کن CNC مدل HC-500

HC-500 Item
ɸ۵۰٫۸×۲٫۵t فولاد نرم

حداکثر قطر

Max. Tube O.D. & W.T.

(O.D. xt)

ɸ۴۵×۲٫۰t استیل
۴۵×۲٫۰t□ فولاد سخت
۲۰۰ حداکثر شعاع خم (میلی متر)
۲۰۰ حداکثر زاویه خم (میلی متر)
۲۵۰۰ حداکثر طول موثر مندریل (میلی متر)
±۰٫۰۵ دقت خم
۱۱۰ سرعت بر ثانیه
±۰٫۰۵ دقت پیشروی
۱۰۰۰ سرعت بر ثانیه
±۰٫۰۵ دقت چرخش
۲۰۰ سرعت بر ثانیه
۶۰ تفاوت حداکثر شعاع خم R1-R2
۵۱۰x160x170 ابعاد دستگاه (سانتی متر)
۴۵۰۰ وزن دستگاه (کیلوگرم)