خم کن لوله CNC مدل HC-650

خم کن لوله CNC مدل HC-650

جدول مشخصات خم کن لوله CNC مدل HC-650

HC-650 Item
ɸ۶۳٫۵×۳٫۰t فولاد نرم

حداکثر قطر

Max. Tube O.D. & W.T.

(O.D. xt)

ɸ۵۸×۲٫۰t استیل
۵۰×۲٫۵t□ فولاد سخت
۲۵۰ حداکثر شعاع خم (میلی متر)
۲۰۰ حداکثر زاویه خم (میلی متر)
۳۰۰۰ حداکثر طول موثر مندریل (میلی متر)
±۰٫۰۵ دقت خم
۱۰۰ سرعت بر ثانیه
±۰٫۰۵ دقت پیشروی
۱۰۰۰ سرعت بر ثانیه
±۰٫۰۵ دقت چرخش
۲۰۰ سرعت بر ثانیه
۶۵ تفاوت حداکثر شعاع خم R1-R2
۶۰۰x170x170 ابعاد دستگاه (سانتی متر)
۵۰۰۰ وزن دستگاه (کیلوگرم)