خم کن لوله CNC مدل HC-800

خم کن لوله CNC مدل HC-800

جدول مشخصات خم کن لوله CNC مدل HC-800

HC-800 Item
ɸ۷۶٫۲×۳٫۰t فولاد نرم

حداکثر قطر

Max. Tube O.D. & W.T.

(O.D. xt)

ɸ۶۵×۲٫۵t استیل
۶۳×۳٫۰t□ فولاد سخت
۳۵۰ حداکثر شعاع خم (میلی متر)
۱۹۰ حداکثر زاویه خم (میلی متر)
۳۵۰۰ حداکثر طول موثر مندریل (میلی متر)
±۰٫۰۵ دقت خم
۶۵ سرعت بر ثانیه
±۰٫۰۵ دقت پیشروی
۷۵۰ سرعت بر ثانیه
±۰٫۰۵ دقت چرخش
۱۸۰ سرعت بر ثانیه
۷۰ تفاوت حداکثر شعاع خم R1-R2
۶۳۰x215x170 ابعاد دستگاه (سانتی متر)
۸۰۰۰ وزن دستگاه (کیلوگرم)