پولیش ورق اتوماتیکTS-408

پولیش ورق اتوماتیک ۴ایستگاهه ،تا ضخامت ۵۰ میلیمتر ، ساخت شرکت NEO MAC  تایوان .

پولیش ورق اتوماتیک