کنترل افزار تبریز

شرکت کنترل افزار تبريز: طراحي و ساخت ماشين آلات CNC

http://controlafzar.com

هیدرو امید

شرکت هيدرواميد: توليد کننده اتصالات و شلنگ هاي هيدروليکي

http://www.hydromid.com

سروو کنترل

شرکت سروکنترل: توليدکننده ماشين آلات صنعت چوب

http://www.servocontrol.ir

شرکت رايان پرس پارسا: تامين کننده ماشين آلات CNC صنعت ورق کاري

http://www.rayanpress.com

Taimaksan

شرکت Taimaksan: تامين کننده تجهيزات اتوماسيون

http://www.taimaksan.com