اطلاعیه مهم:  آقای مهدی بیرقی(کبیران صنعت)،کارمند سابق شرکت پیشبرد صنعت پایار هیچ گونه رابطه و همکاری با شرکت فوق را از ابتدای سال جاری ندارد. لذا شرکت پایار هیچگونه مسئولیتی در قبال همکاری و مبادلات انجام شده با این شخص را نخواهد داشت.