لوله خم کن HC-650

تفاوت دستگاه لوله خمکن چرخشی کششی با سایر دستگاه های لوله خمکن چیست؟

لوله خمکن چرخشی کششی دارای یک فرآیند خمکاری کششی با حرکت چرخشی است (جهت ایجاد خم) ، جلوی لوله به قالب خم کلمپ می شود (محور خمکاری) و قالب فشار، عقب لوله را (که هنوز صاف است) حمایت می کند. این روش خمکاری گاهی اوقات با عنوان خمکاری بوسیله مندریل نیز شناخته می شود زیرا معمولا مندریل داخل لوله قرار می گیرد و شکل خم حفظ شده و دفرم نمی شود.

خمکاری فشرده یک فرآیند خمکاری پرسی با استفاده از یک کلاف برای خم کردن قطعه کار است. تخت شدن یا فرورفتگی کناره بیرونی قطعه کار شایع ترین مشکلات این روش است.

در خمکاری چرخشی متریال از طریق یک آرایش ۳ تا ۵ غلتکی فید می شوند. این یک متد سریع و موثر برای خمکاری با دیواره ضخیم و شعاع بزرگ است که بیش از ظرفیت لوله خمکن چرخشی کششی است.