لوله خم کن HC-1000

قالب فشار و بوستر قالب فشار در لوله خمکن چیست؟

از آنجا که لوله در طول فرایند خمکاری دور قالب خم کشیده می شود ، بخش پشتی لوله که هنوز خم نشده همزمان در حال حرکت است و قالب فشار آن را حمایت می کند، به این معنی که، قالب فشار همراه با لوله که هنوز صاف است حرکت می کند در غیر این صورت نیروی اصطکاک مانع حرکت لوله به سمت جلو خواهد شد.

قالب فشار با نیروی اصطکاک لوله حرکت می کند و پس از چرخه خمکاری با نیروی کشسانی به جای اولیه بر می گردد.

بوست فشار قالب (pressure die boost)، یک سیلندر هیدرولیک نصب شده در بالا است که در جهت خم به قالب فشار نیرو اعمال می کند. این امر منجر به فشردگی متریال لوله می شود، در نتیجه باعث نازک شدن دیواره لوله و فرورفتگی لبه های بیرونی خم می شود.
بوستر جابجایی تنها در لوله خمکن های مدل CNC قابل اجرا است که با اعمال نیرو به انتهای لوله بوسیله ی کالت باعث حرکت رو به جلوی لوله می شود. در این روش نیروی خیلی بیشتری بدون لغزش اعمال می شود چرا که بوست قالب فشار با نیروی بیش از حد می تواند باعث لغزش لوله و یا چین و چروک خوردن داخل لوله شود.
قدرت بوستر جابجایی از محور فیدینگ Y است که فقط در لوله خمکن CNC قابل اجرا است.