خم کن لوله CNC مدل HC-120

خم کن لوله CNC مدل HC-120

جدول مشخصات خم کن لوله CNC مدل HC-120

HC-120 Item
ɸ۱۲×۱٫۵t فولاد نرم

حداکثر قطر

Max. Tube O.D. & W.T.

(O.D. xt)

ɸ۱۰×۱٫۵t استیل
۱۰×۱٫۲t□ فولاد سخت
۶۰ حداکثر شعاع خم (میلی متر)
۲۰۰ حداکثر زاویه خم (میلی متر)
۱۲۰۰ حداکثر طول موثر مندریل (میلی متر)
±۰٫۰۵ دقت خم
۱۸۰ سرعت بر ثانیه
±۰٫۰۵ دقت پیشروی
۱۲۰۰ سرعت بر ثانیه
±۰٫۰۵ دقت چرخش
۳۰۰ سرعت بر ثانیه
۳۰ تفاوت حداکثر شعاع خم R1-R2
۲۷۰x120x170 ابعاد دستگاه (سانتی متر)
۱۲۰۰ وزن دستگاه (کیلوگرم)
=14987265918794609&data[responsive]=yes">
' wrapper_element_attributes='']