ماشین برش پلاسما ورق

برش پلاسما

ماشین برش پلاسما ورق

جدول مشخصات

مشخصهظرفیت ماشین
سرعت حرکتی9000;12000;18000;24000(mm/min)
سرعت برش پلاسما30-9000(mm/min)
سرعت برش مشعل30-1500(mm/min)
دقت موقعیت0.2mm/10M+_
دقت Repeative0.1mm+_
Track width2000;3000;4000;5000;6000;7000;9000;12000
پهنای برش ورق1550;2500;3200;4200;5100;6100;8100;11000
پهنای کلی track width + 750mm