ماشین سوراخکاری تیر

ماشین سوراخکاری تیر

ماشین سوراخکاری تیر

جدول مشخصات

مشخصهظرفیت
سایز تیر 1500*1800 – mm 75*75
طول تیر6M;12M;18M
NO . OF SPINDLE3
ظرفیت سوراخکاری32mm;50 mm
سیستم تغذیه(AC SERVO FEEDING ARM (RACk & PINION
دقت برش0.1 mm
قدرت محور موتور(5HP (32 mm
قدرت محور موتور(7.5HP (50 mm