راه اندازی دستگاه اره نواری NC در شرکت کروز

دستگاه اره نواری NC ساخت شرکت Cosen تایوان، تحت لیسانس آمریکا، در شرکت کروز نصب و راه اندازی شد.

اره نواری
اره نواری اتوماتیک
اره نواری NC