اره نواری تایوانی

اره نواری NC فول اتوماتیک

اره نواری نیمه اتوماتیک تایوانی

اره نواری NC تا سایز ۴۳۰

اره نواری طرح اروپایی ( زاویه خور با قابلیت فارسی بری )

اره نواری NC