ماشین آلات نورد و خم لوله و پروفیل

لوله خم کن

شرکت BTSMAKINA ترکیه
سازنده ماشین آلات خم کاری لوله و پروفیل

لوله خم کن

شرکت KARMAK ترکیه
سازنده ماشین آلات خم کاری لوله و پروفیل

Hanjie

شرکت HANJIE
سازنده ماشین آلات خم کاری لوله و پروفیل NC و CNC

دانلود کاتالوگ

دانلود کاتالوگ
دانلود کاتالوگ