نیاز اصلی کشور حمایت از تولید داخلی است

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) با تاکید بر اینکه نیاز اصلی کشور حمایت از تولید داخلی و ظرفیت های موجود در داخل کشور است گفت: تا زمانیکه اقتصاد متکی به نفت باشد، نمی توان به اقتصاد مقاومتی دست یافت.

حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) در گفت و گو با تهران نیوز، با تاکید بر اینکه سیاست های دولت یازدهم در حوزه اقتصادی منفعلانه است، اظهار کرد: در حال حاضر عدم اطمینان نسبت به شکل گیری رونق اقتصادی وجود دارد.
وی با بیان اینکه بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی، باید تولید داخلی به محور کالاهای موجود در بازار تبدیل شود، گفت: به هیچ عنوان نباید اجازه داد تا کشورهای غربی با صادرات بیش از اندازه کالاهای خود به کشور، اوضاع اقتصادی را با نوسان مواجه کنند.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی می توان در مقابل فشار های بیگانگان ایستادگی کرد، افزود: با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می توان ضریب ایمنی اقتصادی را افزایش داد.

راغفر با بیان اینکه باید بهره وری اقتصادی را افزایش دهیم تا بتوانیم به رونق بازار و کسب و کار دست یابیم، تصریح کرد: هر اقدامی که در راستای تولید کالای ایرانی شود، به معنی حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است.
وی همچنین اضافه کرد: در رابطه با تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست های آن، انتظارتی وجود دارد که تاکنون مسئولان مربوطه نتواسته اند عملکرد مناسبی داشته باشند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) با بیان اینکه امروزه نفت، به عنوان پایه اصلی ساختار اقتصادی کشور است، گفت: تا زمانی که نفت به عوان محور قرار داشته باشد، نمی توان به هدف اصلی اقتصاد مقاومتی دست یافت.
راغفر با تاکید بر اینکه توجه به تولیدکنندگان داخلی و ظرفیت موجود در داخل کشور، نیاز اصلی عرصه اقتصادی است، بیان کرد: این امر دو موضوع مهم اقتصادی است که در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات اقتصادی، نیازمند برنامه ریزی منسجم اقتصادی هستیم، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که برای تحقق اقتصاد مقاومتی، نباید از موضوع واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند غافل شد زیرا بر وضعیت بازار تاثیر بسزایی دارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س) در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان اقتصادی دولت باید برای رشد و رونق اعتباراتی را به صنایع کوچک تخصیص دهند چراکه این صنایع در حال خارج شدن از فعالیت های اقتصادی هستند.